Identifikace právnické osoby

Vážení uživatelé platební brány Pays.

Abychom společně splnili povinnost, která vyplývá ze zákona, je třeba provést Vaši osobní identifikaci. Této proceduře se bohužel nelze vyhnout. Chceme Vás však obtěžovat co nejméně, a proto je níže sepsán jednoduchý návod a potřebné dokumenty. Identifikace není nijak složitá a provedete ji pouze jednou.

Identifikaci provedete na Czech Pointu. Jedná se o službu "Zprostředkovaná identifikace osoby", která je dostupná na všech kontaktních místech s logem Czech Point. Popis služby naleznete na této stránce úplně dole.

K provedení identifikace budete potřebovat vytištěný dokument s touto žádostí. Dále potřebujete originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (výpis z OR lze získat přímo na Czech Pointu). Fyzická osoba (Vy) provádějící identifikaci právnické osoby (Vaše firma), musí být oprávněna za společnost jednat samostatně. Vezměte si sebou raději dva osobní doklady, protože v některých případech požaduje Czech Point i druhý doklad totožnosti.

Cena za provedení zprostředkované identifikace Czech Pointem je 200 Kč a obdržíte dokument – veřejnou listinu, který nám prosím zašlete poštou doporučeně. Pro urychlení procesu prosím zašlete i sken dokumentu na mailovou adresu identifikace@pays.cz

Potřebujete poradit s identifikací?

Zeptejte se nás