Platební brány - zajímavé funkce

Platební brána Pays - nadstandardní služby

Platební brány jsou dnes neodmyslitelnou součástí nákupních procesů na internetu. Lidé je spojují většinou s posledním krokem nákupu v eshopu, kdy je třeba za nákup zaplatit. Toto je skutečně standardní využití každé běžné platební brány. Mnozí obchodníci však využívají platební brány i jiným způsobem, a proto nabízí Pays několik dalších možností, které by Vás mohly zajímat a které u jiné platební brány nenajdete.

Jednoduchost, přehlednost a funkčnost

Jednoduchá platební brána pro každého

Silnou stránkou platební brány Pays je jednoduchá a přehledná administrace, kterou zvládné každý. Potěší vás jednoduché exporty do účetnictví, snadná realizace vratek, připisování částek na účet přehledně jednotlivě a ne chaoticky hromadně… Celkové tržby vidíte přehledně na hlavní stránce administrace, stejně jako poslední přijaté platby od zákazníků. Jedním kliknutím si zobrazíte měsíční přehled plateb nebo výpis z účtu. Zde můžete vidět náhled do administrace platební brány Pays.

Platební odkaz Pays

Platební odkaz je nejjednodušší platební nástroj, jaký si umíte představit. Hodí se v případech, kdy Vám zákazníci platí jednu konkrétní věc nebo službu, kterou nabízíte na webu. Případně takto mohou platit lidé i sponzorský příspěvek, dar nebo třeba startovné a dobrovolné vstupné. Samotný platební odkaz vygenerujete a administraci Pays pod volbou "Platební odkazy". Výsledkem je krátké URL (standardní internetový odkaz), které umístíte na svou stránku. Kliknutím na tento odkaz je ihned zahájena platba. Jakmile zákazník platbu úspěšně dokončí, dozvíte se o tom mailem nebo SMSkou. Příklad využití několika platebních odkazů pro platby dobrovolných příspěvků najdete třeba zde.

Platební předpis Pays

Platební předpis Pays

Představte si, že prodáváte službu přes internet a nepoužíváte eshop. To může někoho překvapit, ale například pro poskytovatele ubytování nebo poskytovatele dopravních služeb je prodej bez eshopu zcela normální. Poskytovatelé ubytování a dopravci využívají platební brány zejména k inkasu zálohy od svého zákazníka. Doba, kdy bylo třeba zákazníkovi, který provedl rezervaci služby na internetu, posílat email s číslem účtu a variabilním symbolem je už pryč. Tento způsob je nepohodlný jak pro zákazníka, tak pro příjemce zálohové platby.

Při využití platební brány k úhradě zálohy má zákazník možnost zaplatit libovolným způsobem (převodem, kartou, QR platbou přes mobil), platba je pro něj pohodlná a nemusí složitě opisovat čísla účtu a další údaje. Zákazník ze zahraničí nemusí dávat složitý převodní příkaz do zahraničí s čísly IBAN atd... Jednoduše zaplatí zálohu svou platební kartou.

Prodejce na druhé straně zase nemusí stále sledovat svůj bankovní účet, aby zjistil, že je záloha již uhrazena. Dozví se to okamžitě mailem a SMSkou. Celý proces úhrady se navíc velmi zrychlí, protože úhrada platební kartou proběhne okamžitě. Poskytovatel služby pak může rezervaci ihned přijmout, protože ví, že je již zaplaceno...

Všechny výše uvedené vlastnosti má platební brána Pays. Zákazníkům lze snadno vygenerovat platební předpis a zaslat jej emailem. Snadno lze také nastavit notifikaci mailem a SMSkou ihned, jakmile zákazník zaplatí. Chcete to vyzkoušet? Můžete zde.

E-produkty Pays

E-produkty Pays je služba, která umožňuje snadný prodej digitálních produktů. Pro lepší představu se dá říct, že e-produktem může být e-book, PDF soubor, video nebo třeba přístupový kód do libovolného vašeho systému. Pomocí této služby, kterou využívá čím dál víc uživatelů Pays, lze prodávat elektronické vstupenky nebo zpoplatnit přednášku, kterou přenášíte přes internet. Můžete tak prodávat živé videopřenosy a zároveň pozděj prodávat záznam vaší přednášky nebo kurzu dalším zájemcům. E-produkty Pays mají všestranné použití a hodí se všem, kteří prodávají nehmotné produkty, které lze zakazníkům dodat e-mailem.

Platební terminál v mobilu

Platební terminál v mobilu

Platební terminál v mobilu je aplikace pro mobilní telefony se systémem Android. Obchodníci, kteří používají platební bránu Pays v režimu Pays VIP a Pays Direct, mají k dispozici tuto aplikaci, která promění mobilní telefon na platební terminál. Lze tak přijímat platby kartou od zákazníků kdykoliv a kdekoliv. Platební transakce jsou pak zpracovány stejným způsobem jako plateby přes internetovou platební bránu.

Opakované platební odkazy

Opakovaný platební odkaz Pays je inteligentní řešení, které v mnohém předčí opakované platby pomocí platebních karet (takzvané předplatné-subscription). Opakované platby bývají používány pro pravidelnou úhradu za některé služby typu internetové připojení nebo televizní kanál a používají se spíše pro platby nižších částek.

Opakovaný platební odkaz Pays

Mnoho zákazníků se však těmto automatickým platbám brání, protože pak ztrácejí kontrolu nad svými výdaji. Zákazníci také velmi často preferují svobodné rozhodnutí, zda za dané období službu uhradit či nikoliv (například v období dovolené). Týká se to třeba pravidelných dodávek balíčků určitého zboží (víno, farmářské bedýnky, drogerie...) Z těchto důvodů je pro některé obchodníky podstatně lepší použít opakovaný platební odkaz než se marně snažit přesvědčovat zákazníka k trvalé automatické platbě kartou.

Opakovaný platební odkaz Pays, který je například nastaven na měsíční periodu, pak zcela automaticky zašle zákazníkovi emailem žádost o úhradu každé první pondělí v měsíci a zákazník se svobodně rozhodne, zda úhradu provede. Po provedení platební transakce, pak odešle obchodník pravidelnou zásilku. V případě, že zákazník platbu neprovede (V daný měsíc nemá zájem nebo je v zahraničí, případně má ještě zboží z minulé zásilky), nic se neděje, nemusí nic rušit ani se nijak znepokojovat. Příští měsíc, první pondělí opět obdrží platební odkaz a může úhradu provést.

Internetová pokladna Pays a prodej na Facebooku

Prodej na facebooku

Mnoho uživatelů Pays prodává na internetu jen několik málo položek. Jedná se například o klubové příspěvky, vouchery na služby, e-booky... Sportovní kluby takto například inkasují přímo na svých stránkách dobrovolné příspěvky od fanoušků. Pro příjem takových plateb není třeba nic programovat nebo konfigurovat eshop. Plně postačí využít naši službu Internetová pokladna a vložit vygenerovaný kód na vlastní webové stránky. Návštěvník webu pak jen vybere z nabídky, co chce zaplatit a platbu provede okamžitě.

Internetová pokladna Pays je ideální také pro prodej zboží a služeb na Facebooku. Pokud používáte na své Facebook stránce obchod, tak můžete vložit vygenerovaný platební odkaz jako URL pokladny u každého Vašeho produktu. Chcete vidět, jak snadno lze s Pays prodávát na Facebooku? Zkuste si online koupit knihu.

Vratky a částečné vratky

Každý obchodník zná situaci, kdy je nutné zákazníkovi vrátit celou platbu nebo její část. Důvodů může být několik a není třeba je zde vyjmenovávat. Pays umožňuje libovolnou platbu vrátit a to i částečně. Tato funkce bývá u jiných platebních bran zpoplatněna a někdy i velmi vysokým poplatkem. Pays umožňuje vratky zdarma.

SMS notifikace Pays

SMS o přijaté platbě z platební brány

Jak již bylo zmíněno výše, některé platební brány podporují inteligentní notifikace. Obvykle obchodníkům postačuje informace prostřednictvím emailu, že došlo k úhradě a zboží je možno odeslat zákazníkovi. V některých případech je však pro obchodníka i zákazníka důležité, aby vše proběhlo rychleji. Obchodníci-uživatelé platební brány Pays mají z tohoto důvodu možnost zapnout rychlé SMS notifikace a v okamžiku platby jsou informováni okamžitě.

Upozornění na neproběhlou platbu

Jedná se o zajímavou vlastnost platební brány Pays, která reálně zvyšuje šanci na úhradu objednávky. Mnoho zákazníků si při nákupu zvolí platbu bankovním převodem, což je dnes poměrně časté. Platba tedy není provedena ihned online. Později zákazník platbu vůbec nedokončí, a ne vždy se jedná o úmysl. Lidé jsou prostě roztržití a zapomnětliví. Zákazník měl v úmyslu zaplatit až později večer po návratu domů a jednoduše na to zapomněl.

V tomto případě lze na platební bráně Pays nastavit automatické připomínky plateb. Pays pak sama po určité době, kdy není platba dokončena, zašle zákazníkovi rekapitulaci a důvod platby a umožní mu zapomenutou platbu dokončit. Velmi nás před lety překvapilo, kolik plateb za vstupenky portálu smsticket je realizováno až po tomto připomenutí, a proto uživatelům Pays tuto možnost obvykle doporučujeme aktivovat.

Režim 3D Secure only

Jako první v ČR nabízíme pro obchodníky režim "3D Secure only". Není to tak složité, jak složitě vypadá název této funkce. Samotný název však jasně říká o co jde. Někteří poskytovatelé služeb na internetu (hosting, virtuální servery, herní servery...) se potýkají s problémem, kdy se jim "falešní" zákazníci snaží zaplatit kradenou platební kartou a využít tak bezplatně jejich služeb. Platba kradenou platební kartou je nakonec vždy odhalena a peníze musí být vráceny. Poskytovatel služby však již v dobré víře službu poskytl a vznikly mu náklady. Těmto nekalým praktikám se uživatelé Pays umí dokonale bránit. Obrana spočívá v tom, že jsou na dané platební bráně povoleny pouze platby kartou, které jsou potvrzeny v režimu 3D secure. Platící zákazníci musí každou platbu potvrdit kódem, který jim příjde na mobilní telefon. V tomto režimu je platba kradenou kartou vyloučena a platební brána Pays umí tento režim zajistit.

Virtuální platební terminál Pays

Pays nabízí speciální funkci virtuálního platebního terminálu pro všechny obchodníky, kteří nemají klasický (fyzický) platební terminál.

Ne každý totiž fyzický terminál potřebuje a pokud příjímáte pouze velmi malé množství plateb kartami, tak se klasický terminál ani nevyplatí, protože je s ním často spojen paušální měsíční poplatek nebo jiné náklady. Virtuální platební terminál umožňuje příjmout platbu od Vašeho zákazníka, který je fyzicky přítomen ve Vaší provozovně. Aby bylo možné platbu uskutečnit, tak je však nutné, aby měl zákazník na své kartě povoleny internetové platby, protože se reálně jedná o karetní platbu přes internet.

Automatické generování paragonů a faktur

Automatické generování dokladů

Mnoho obchodníků s menšími eshopy a prodejci produktů na jednoduchých webech vítají možnost automatického vygenerování faktury, která je po platbě zaslána zákazníkovi i obchodníkovi. Pro aktivaci této možnosti stačí dodat vzor faktury, který má být generován a masku číselné řady, která bude použita při tvorbě dokladu. Vše pak již funguje automaticky a zákazník obdrží doklad ihned po úhradě kupní ceny.

Automatické generování voucherů a certifikátů

Jako velmi užitečnou funkci hodnotí někteří uživatele Pays automatické generování voucherů (například dárkové poukazy). V praxi to pak probíhá tak, že Váš zákazník zaplatí za voucher prostřednictvím odkazu na Vašem webu nebo kliknutím na odkaz, který obdžel v platebním předpisu. Ihned po platbě (během několika vteřin) obdrží zákazník potvrzení o transakci a v příloze mailu již má zaplacený voucher ve formátu PDF. Je to rychlé a velmi příjemné pro platícího zákazníka. Uhrazený produkt (často dárek pro někoho blízkého), dostane ihned!

Propojení Pays a GP webpay

GP Webpay - export do účetnictví

Velkou výhodou platební brány Pays je jednoduchost, přehlednost a snadné napojení na libovolný prodejní systém. Vaše účetní kdykoliv převede inkasované tržby na Váš bankovní účet stejně, jako by prováděla převod mezi dvěma Vašimi běžnými bankovními účty. Každý měsíc Pays vygeneruje klasický, položkový bankovní výpis, který lze snadno importovat do účetnictví od mnoha výrobců informačních systémů. Chcete-li z nějakého důvodu platbu vrátit zákazníkovi, tak to jednoduše provedete z administračního rozhraní. Všechny tyto příjemné vlastnosti jsou silnou stránkou platební brány Pays. A proč o tom zde píšeme?

Jste-li dnes v situaci, že používáte pro příjem internetových plateb platební bránu GP webpay (od libovolné banky nebo jiného poskytovatele), máme pro Vás výborné řešení, které výrazně zjednoduší administrativu s přijatými platbami. Zautomatizujeme Vám přenos dat mezi platební bránou a účetnictvím, zajistíme párování jednotlivých příchozích plateb od zákazníků s objednávkami (rozklíčujeme totiž sumární denní tržby na jednotlivé položky), kompletně napojíme GP webpay na Vaše systémy a zbavíte se tak současných starostí. Toto vše totiž umí Pays v řežimu Pays Direct - GP Webpay.

Další funkce...

Na vylepšení platební brány stále pracujeme a není tedy možné zde popsat všechny nové a zajímavé funkce. Zaregistrujte se a vyzkoušejte nás. Věříme, že Vás přesvědčíme o kvalitách Pays.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Zeptejte se nás