Platební brány - srovnání

Srovnání platebních bran podle Pays

Zřejmě každý provozovatel platební brány v ČR vytvořil na svém webu stránku s názvem „Srovnání platebních bran“. Celkem pochopitelně vždy vychází na webu provozovatele jeho platební brána jako ta nejlepší z nejlepších. Nevíme, zda má pak takové srovnání nějaký smysl a neradi bychom k porovnávání s konkurencí přistupovali stejným způsobem. Srovnání má totiž smysl, pokud jsou porovnávány velmi podobné produkty nebo služby.

U platebních bran jsou tak velké rozdíly v množství poskytovaných služeb a v jejich kvalitě, že pouhé srovnání ceny jedné z nich je často matoucí. V našem srovnání bychom se tedy rádi zaměřili na zcela konkrétní služby, jejichž kvalita a cena by vás měla zajímat.

Když si kupujete nové auto, tak vás určitě zajímá jeho spotřeba na 100 km. Určitě ale posuzujete i celkové pořizovací náklady, ceny garančních prohlídek a jejich periodu, vybavení a doplňkové služby, které jsou v ceně zahrnuty. Jistě je pro vás důležitá i budoucí spokojenost pasažérů, které budete vozit. Víme, že obzvláště někteří spolucestující mohou být velmi nároční a jejich nespokojenost je pak psychicky náročná pro vás :-)...

Hlavní parametry které hodnotí obchodníci

Na hlavní parametry, které jsou skutečně důležité pro obchodníky jsme se zeptali našich vlastních uživatelů. Vlastnosti platební brány, které považují za nejdůležitější jsme seřadili na této stránce sestupně podle toho, jak často je obchodníci zařadili do skupiny tří nejdůležitějších parametrů, podle kterých se rozhodovali při volbě platební brány nebo při přechodu od konkurence na Pays.

Srovnání parametrů platebních bran Nechceme zde sestavit žebříček od nejlepší po nejhorší platební bránu, protože i toto pořadí se může v čase měnit. Stejně tak vám zde nebudeme vnucovat myšlenku, že nejlepší platební brána je Pays. Můžete mít specifický požadavek, kterému prostě nedokážeme vyhovět a naše konkurence ano. Článek tedy spíše chápejte jako vodítko při výběru platebního řešení na základě parametrů, které zajímaly tisíce obchodníků před vámi a zasluhují tedy srovnání.

  1. Výše poplatku za jednu transakci
  2. Skutečné celkové náklady na provoz platební brány
  3. Složitost napojení na e-shop obchodníka
  4. Nadstandardní služby platební brány a jejich cena
  5. Platební metody a úspěšnost plateb
  6. Jednoduchost ovládání pro platícího zákazníka na eshopu
  7. Úroveň uživatelské podpory pro obchodníka
  8. Poplatky za nestandardní transakce

Uvedená kritéria byla seřazena dle důležitosti sestupně. Nejvíce obchodníků hlavně zajímá srovnání výšky poplatku za transakci a srovnání reálných nákladů na provoz. Následuje složitost připojení na eshop, úspěšnost plateb a uživatelská podpora.

1. Výše poplatku za jednu transakci

Poplatek za transakci závisí vždy na několika parametrech. Nejdůležitějšími parametry jsou měsíční obrat obchodníka, obvyklá výše transakce, spektrum platících zákazníků a typy karet, které zákazníci používají při placení. Platební brány tedy často inzerují nejnižší možný poplatek, kterého lze dosáhnout, ale je to podobné jako s nejnižší spotřebou automobilu. Je to jen pouhá teorie.

Pays dokáže snížit transakční poplatek až na 0,6%, ale pouze ve velmi specifických případech a jen u obchodníků, kteří prodávají drahé zboží výhradně v tuzemsku a zákazníci platí pouze debetními kartami. Naši největší zákazníci (obchodníci) s měsíčními obraty přes 10 mil. Kč se mohou teoreticky dostat s transakčními poplatky na hodnotu 0,7%.

Proč je výpočet poplatku tak komplikovaný?

Platební brána může dlouhodobě a kvalitně fungovat pouze tehdy, když naúčtuje obchodníkům o něco vyšší poplatek za transakci, než jsou její vlastní náklady. Náklad za transakci, který platí platební brána je bohužel u každé transakce jiný. Do transakce totiž vstupuje několik dalších hráčů jako jsou karetní asociace (VISA, MasterCard), banky a acquireři. Každý článek tohoto řetězce chce trochu vydělat a účtuje si svou část celkového poplatku.

Je například velký rozdíl, když platí koncový zákazník debetní kartou MasterCard vydanou v České republice (nejnižší poplatky) nebo cizinec firemní kreditní kartou VISA. Rozdíl v poplatcích pro platební bránu dosahuje až 3% ceny transakce!

Náklady platební brány versus poplatek pro obchodníka

Platební brána musí cenu pro obchodníka vybalancovat tak, aby vznikl alespoň minimální zisk. Běžně se stává, že platební brána zrealizuje i mnoho transakcí, které jsou ztrátové, ale pak jsou vyváženy transakcemi, které jsou ziskové. Z tohoto důvodu jsou u nás (i u konkurence) interně pravidelně počítány průměrné měsíční náklady na jednoho obchodníka. V případě, že jsou náklady nižší než výnosy u transakcí tohoto obchodníka, pak je prostor pro slevu.

Skutečná, férová cena a výše transakčního poplatku pro obchodníka může být spolehlivě stanovena přibližně po dvou až třech měsících provozu.

My v Pays jdeme tou cestou, že nejprve stanovíme poplatek standardní dle základní smlouvy a následně jej dokážeme případně snížit. Potřebujeme k tomu však data za určité období. Konkurence to v některých případech dělá obráceně, ale tento postup se nám nelíbí. Obchodníkům nebudeme lhát a inzerovat nesmyslně nízké poplatky, které následně zvýšíme jen proto, že nám to nevychází.

2. Skutečné celkové náklady na provoz platební brány

Cena provozu platební brány není samozřejmě jen součtem transakčních poplatků, ale také dalších nákladů, které zasluhují srovnání. Cenu pro obchodníka obvykle zvyšují položky jako je měsíční paušál za provoz platební brány, poplatek za převod tržeb, cena za vratky zákazníkům, poplatek za vrácenou platbu z důvodu reklamace zákazníka (chargeback), poplatek za rychlejší převod tržeb na účet obchodníka a v některých případech i poplatky skryté, které některé platební brány zamlčují.

Skutečné náklady na platební bránu V Pays se dlouhodobě snažíme udržet velmi jednoduchý ceník, a kromě transakčních poplatků účtujeme jen dva následující poplatky:

Ostatní služby (kromě některých nadstandardních), které souvisejí s transakcemi jsou u Pays zdarma. Měsíční paušál neznáme, vratky jsou bezplatné, poplatek za chargeback neúčtujeme. Také neznáme a nevedeme žádné zvýšené sazby za platby kartami vydanými mimo EU, jako konkurenční platební brány.

Skutečná měsíční cena platební brány Pays je tedy předem jasná. Tvoří ji transakční poplatky za přijaté platby v daném měsíci a případný poplatek za převod tržeb (0–39 Kč). Nic dalšího. Žádné nemilé překvapení vám Pays nepřipraví.

3. Složitost napojení na e-shop obchodníka

Snadné připojení na e-shop je silnou zbraní platební brány Pays. Obvykle jsme schopni připojit platební bránu na libovolný e-shop do druhého dne. U nejpoužívanějších e-shop systémů (Shoptet, Zakaznik.cz), rezervačních systémů (Reservanto, Trevlix), objednávkových systémů (Reservo Eats) a prodejních platforem (FAPI, Simpleshop) je připojení otázkou několika málo minut.

Srovnání složitosti napojení platební brány I s námi samozřejmě musíte projít schvalovacím procesem. Musíme zkontrolovat prodávané produkty a provést mnoho administrativních kroků, ale vše jsme zjednodušili takovým způsobem, abychom obchodníka zatěžovali co nejméně. Většinu práce provedeme na naší straně a obchodník pouze odsouhlasí a podepíše připravené dokumenty.

V této oblasti si troufáme říct, že nemáme konkurenci a jsme nejefektivnější na trhu. Samotné technické napojení je téměř vždy realizováno instalací jednoduchého doplňku nebo připraveného pluginu. Nejlepší prodejní a rezervační systémy v ČR jsou na připojení s platební bránou Pays již několik let připraveny.

4. Nadstandardní služby platební brány a jejich cena

Nadstandardní služby jsou nejsilnější zbraní platební brány Pays proti konkurenci. Důvod je prostý. Před tím, než jsme začali poskytovat platební služby a platební bránu Pays, sami jsme poskytovali mnoho placených služeb, softwarových licencí, prodávali zboží na internetu, prodávali jsme vstupenky, pořádali webináře a vytvořili několik ecommerce a komunikačních systémů. Proto víme, co potřebuje obchodník a poskytovatel služeb a co očekává od platební brány.

Ano, základem jsou samozřejmě naprosto spolehlivé platby. K tomu je třeba přidat jednoduché a intuitivní administrační rozhraní. Pays navíc poskytuje mnoho služeb, které jiné platební brány neznají. K hlavním patří:

Uvedené nadstandardní služby (kromě SMS notifikací a generování daňových dokladů) poskytuje Pays obchodníkům zdarma.

5. Platební metody a úspěšnost plateb

Platební brány často argumentují množstvím platebních metod, které jsou schopny poskytnout. Některé uvádějí i 50 platebních metod, což je poněkud zvláštní :-) Realita je taková, že zákazníci na internetu obvykle platí pouze třemi platebními metodami:

Srovnání platebních metod Existují i další, méně používané platební metody jako je PayPal, hotovostní platby přes terminály a další. Tyto platební metody umí Pays obchodníkům napojit také, ale zájem je zcela minimální jak ze strany obchodníků, tak ze strany zákazníků. Kdo platí některou z dalších 47 platebních metod nevíme a nikoho takového neznáme. Hotovostní platby a dobírky nelze mezi platební metody u platební brány počítat.

Pays tedy podporuje a nabízí obchodníkům výhradně používané platební metody, které jsou mezi zákazníky oblíbené a skutečně využívané. Nevidíme žádný důvod k tomu nabízet platební metodu, kterou použije 0,3% zákazníků a platební proces kvůli tomu komplikovat.

Úspěšnost plateb je nejdůležitější

Úspěšnost plateb je u platební brány naprosto klíčový parametr. Podle našeho názoru je to důležitější parametr než transakční poplatek, protože se v reálném provozu projevuje mnohem silněji než desetiny procenta v transakčním poplatku. Pro obchodníka je nejhorší, pokud zákazníci nedokončují platby, když před tím naplnili košík. Tomuto jevu se nedá 100 % zabránit, ale dá se velmi výrazně zlepšit procento úspěšných plateb a to několika metodami.

V Pays klademe na tuto službu maximální důraz a více se o našich funkcích, který zvyšují úspěšnost plateb dočtete na stránce Volitelné služby. Maximum úspěšně dokončených plateb je pro nás nejvyšší prioritou. Některé konkurenční platební brány se tímto nezabývají vůbec a toto bylo i důvodem, proč jsme před mnoha lety (tehdy jako obchodníci) ukončili spolupráci s nejmenovanou platební bránou.

6. Jednoduchost ovládání pro platícího zákazníka na eshopu

Platící zákazník, který provedl objednávku je cílem každého obchodníka. Při procesu placení nesmí dojít k žádnému problému, který by zákazníka odradil od dokončení platby. Z tohoto důvodu klademe velký důraz na jednoduchost platebního procesu, který musí probíhat hladce na počítačích, tabletech i mobilních telefonech. Platební stránka musí být samozřejmě responsivní a velmi přehledná.

Srovnání jednoduchého ovládání Většina platebních bran v ČR má tento proces vyřešen dobře. V Pays přidáváme k jednoduchému platebnímu procesu ještě bonus ve formě stručné a jasné mailové komunikace se zákazníkem, která mu umožní velmi snadné opakování platby v případě neúspěchu prvního pokusu, kdy byla například použita nesprávná platební karta.

Užitečné služby navíc

Dále pak poskytujeme obchodníkům v administraci jednoduché nástroje pro případné částečné vratky nebo doplatky. Samozřejmostí je také možnost konfigurovat texty, které platební brána zasílá zákazníkům a možnost přidávat do emailu zákazníkům daňové doklady, vouchery nebo slevové kupóny.

Zákazníci, kteří provedou nákup a platbu u obchodníků, kteří používají Pays, mají velmi jednoduchou možnost kdykoliv zpětně dohledat svou transakci podle informací na svém bankovním účtu pomocí funkce vyhledání platby.

7. Úroveň uživatelské podpory pro obchodníka

Srovnání uživatelské podpory Platební brány lze srovnávat i podle úrovně uživatelské podpory pro obchodníky. S tímto mají obchodníci nejrůznější zkušenosti a úroveň podpory lze kdykoliv snadno otestovat zasláním technického dotazu provozovatelům jednotlivých platebních bran.

Srovnání úrovně a rychlosti uživatelské podpory se v Pays nebojíme. Jste-li naším uživatelem, kdykoliv nás vyzkoušejte prostřednictvím mailu zákaznické podpory nebo přímo z webového formuláře na libovolné stránce tohoto webu. Garantujeme vám kvalitní odpověď nebo řešení problému obvykle ještě tentýž pracovní den. Vyzkoušejte samozřejmě i konkurenci a výsledek porovnejte sami.

8. Poplatky za nestandardní transakce

Úkolem každé platební brány není pouze příjem peněz od zákazníka, ale několik dalších funkcí, které musí obchodníkovi poskytnout. Při prodeji přes internet dochází k mnoha situacím, kdy je třeba vrátit platbu celou nebo jen částečně. Nastávají samozřejmě i nepříjemné situace a spory, když zákazník zboží reklamuje u své banky.

Nepříjemnostem se bohužel nelze 100 % vyhnout a platební brána by měla poskytnout řešení pro snadnou realizaci vratek nebo i doplatků k dříve uhrazeným objednávkám. Pays takové funkce poskytuje všem obchodníkům zdarma v rámci všech svých režimů.

Pár slov na závěr našeho nestandardního srovnání platebních bran

Existuje mnoho parametrů platebních bran, které lze srovnávat. Každý obchodník má své preference a váhy, které přiřazuje výše uvedeným parametrům. Někdo sází na nejnižší cenu, jiný oceňuje maximální kvalitu. Těm, kteří sázejí na nejnižší cenu radíme, aby zvážili nejen výši transakčních poplatků, které platební brána inzeruje, ale i všechny ostatní náklady, které jsou s provozem spojeny a úroveň poskytovaných služeb.

Budeme velmi rádi, pokud zvolíte platební bránu Pays. Nezávazně se zaregistrujte a vyzkoušejte nás.

Máte dotaz ke srovnání platebních bran?

Zeptejte se nás