Ovládání administrace platební brány Pays

Seznam základních služeb platební brány Pays a jejich stručný popis včetně náhledu na příslušnou stránku v administraci obchodníka. Administrace platební brány je možná ve zjednodušené verzi také pomocí mobilní aplikace Pays.

Přihlašovací stránka

Do administrace platební brány se přihlásíte kliknutím na tlačítko „PŘIHLÁŠENÍ“ vpravo nahoře na hlavní stránce www.pays.cz

Platební brána - přihlášení

Administrace – hlavní stránka

Na hlavní stránce administrace Pays jsou základní informace a stavu platební brány. Je zde zobrazen aktuální zůstatek na účtu, všechny aktivní platební brány a deset posledních přijatých plateb. V rámci jedné administrace vidíte všechny své eshopy a měsíční obraty za minulý a aktuální měsíc. Horní tmavý pruh obsahuje hlavní nabídku administrace a slouží k přepínání mezi jednotlivými stránkami.

Platební brána - administrace obchodníka

Přijaté platby - internet

Přehled přijatých plateb přes internet zobrazuje všechny příchozí a všechny potvrzené platby od zákazníků prostřednictvím platební brány. Zeleně podbarvené částky označují transakce, které již zpracovala banka a jsou připsány na váš účet u Pays. Žlutě podbarvené částky označují platby, které jste zákazníkům vrátili. Nepodbarvené částky označují peníze na cestě, které budou připsány v následujících hodinách. V přehledu plateb můžete filtrovat podle období, shopu (máte-li jich více) a platebního odkazu. Zároveň lze v přijatých platbách vyhledávat podle textu v položkách Platební metoda, Objednávka, Email a Částka. Ikonky v posledním sloupci vpravo umožňují odeslat zákazníkovi opakovaně potvrzení platby včetně všech vygenerovaných dokladů a také zobrazit potvrzení platby, které vidí váš zákazník.

Platební brána - přijaté platby

Přijaté platby - terminály

Přehled přijatých plateb přes terminály zobrazuje všechny potvrzené platby od zákazníků na vašich fyzických platebních terminálech Pays. Zeleně podbarvené částky označují transakce, které již byly potvrzeny bankou. Žlutě podbarvené částky označují platby, které byly přes terminály vráceny. V seznamu plateb můžete filtrovat podle místa, čísla terminálu a čísla platební karty zákazníka. Ikonka v posledním sloupci vpravo umožňuje zobrazit a vytisknout potvrzení o platbě na terminálu.

Platební brána - přijaté platby

Měsíční přehled plateb

Měsíční přehled plateb zobrazuje sumy všech přijatých plateb dle vašich Shopů a platebních metod za daný kalendářní měsíc. Vpravo nahoře můžete nastavit měsíc a měnu, pro které chcete sumář zobrazit.

Platební brána - přehled plateb

Měsíční výpisy z účtu

Měsíční výpisy z účtu jsou generovány vždy automaticky během několika dnů po skončení kalendářního měsíce. Výpisy z účtu platební brány jsou téměř shodné s běžnými bankovními výpisy a zobrazují vždy počáteční stav, kladné/záporné transakce a konečný stav v daném měsíci. Výpis lze exportovat v různých formátech kliknutím ve sloupci Stáhnout. Za každou měnu je generován samostatný výpis. Měnu lze přepnout vpravo nahoře. Zde můžete vidět ukázový výpis z účtu Pays ve formátu PDF.

Platební brána - výpisy z účtu

Platební předpisy

Platební předpis je nástroj, který vám umožňuje zaslat konkrétnímu zákazníkovi výzvu k úhradě libovolné částky. Váš zákazník obdrží email s přesnými pokyny k platbě, kterou je schopen okamžitě provést online. Zaplatit může ihned na počítači na tabletu nebo z mobilního telefonu. Informaci o úhradě požadované částky obdržíte obratem. Nový platební předpis vytvoříte kliknutím na tlačítko vpravo nahoře. Jsou-li vaše platební předpisy podobné, využijte možnost zkopírování staršího předpisu do nového kliknutím na ikonu na řádku vpravo. Každý platební předpis lze uhradit pouze jednou a vytvořený platební předpis lze v případě potřeby stornovat.

Platební brána - platební předpis

Platební odkazy

Platební odkaz je nástroj, který využijete v případě, že vám má zaplatit více zákazníků stejnou částku. Vygenerovaný odkaz můžete umístit na webové stránky, facebook nebo rozeslat zákazníkům mailem. Každý, kdo na odkaz klikne, bude schopen vám online zaplatit požadovanou částku. Kromě platby samotné získáte i další informace od zákazníka (Jméno, email, číslo rezervace, adresu nebo jinou informaci, kterou potřebujete.) Na každém řádku s platebním odkazem vidíte i počet plateb, které byly již provedeny. Nový platební odkaz vytvoříte kliknutím na tlačítko vpravo nahoře. Kliknutím na položku ve sloupci Identifikátor se vám zobrazí stejná stránka jako vašemu zákazníkovi.

Platební brána - platební odkaz

E-produkty

E-produkty jsou elektronické produkty, které můžete prodávat přímo prostřednictvím platební brány. K jejich prodeji nepotřebujete e-shop. Zákazník zaplatí určitou sumu a platební brána mu v rámci potvrzení platební transakce zašle přímý odkaz, ze kterého lze stáhnout e-produkt. Může se jednat o e-knihu, vstupenku, video nebo libovolný jiný soubor. Tímto způsobem lze zákazníkům zasílat i slevové vouchery na další nákup, pokud při aktuálním nákupu utratil zákazník více než byl stanovený limit.

Platební brána - e-produkty

Převody tržeb

Převody tržeb na bankovní účet je stránka, která zobrazuje všechny převody, které jste již v minulosti provedli. Požadujete-li převést prostředky z účtu Pays na váš bankovní účet, klikněte na tlačítko Nový požadavek a zadejte částku kterou máme zaslat na váš účet uvedený ve smlouvě. Je vhodné zadat i variabilní symbol, který vložíme do příkazu k úhradě. Převod provedeme následující pracovní den.

Platební brána - převod tržeb

Nastavení platební brány

Stránka Nastavení má několik různých podob. Obsahuje informace o nastavených parametrech, informace o poplatcích, aktivovaných volitelných službách a další. Některé parametry je možné přímo měnit a některé mění výhradně administrátor Pays na základě Vašeho požadavku. V závislosti na použitém eshopu nebo systému, který využíváte pro prodej, se zde mohou objevit i další důležité informace a parametry.

Platební brána - nastavení

Výše uvedené stránky jsou základními stránkami administrace platební brány. Smyslem je seznámit Vás s jednoduchým rozhraním, které zvládne ovládat každý a se základními možnostmi, které využívá většina obchodníků. Nadstandardní a volitelné služby zde uvedeny nejsou. Je možné je vyzkoušet přímo v administraci. Chcete-li vyzkoušet všechny funkce platební brány, zaregistrujte se. Věříme, že Vás přesvědčíme o kvalitách Pays.

Máte dotaz k administračnímu rozhraní?

Zeptejte se nás