Platební brána - převod tržeb

Převod tržeb na účet obchodníka

Poplatkem Převod kumulovaných tržeb na účet se myslí poplatek za jednorázový převod všech přijatých plateb na bankovní účet obchodníka. Poplatek se pohybuje v rozmezí 0 Kč až 39 Kč, dle platné smlouvy, a je nastavován uživatelům individuálně.

Převod kumulovaných tržeb nijak nesouvisí s jednotlivými transakcemi, které inkasuje obchodník od svých zákazníků na účet Pays. Uživatelé Pays (obchodníci) převádějí obvykle své kumulované tržby na své bankovní účty jednou za čtrnáct dní nebo měsíčně. Někteří i častěji.

Měsíční výpisy z účtu Pays

Platební brána Pays vede svým uživatelům účty podobně jako banka. Generuje také pravidelný měsíční výpis z účtu podobně jako banka. Všechny měsíční výpisy z účtu Pays tak obsahují informaci o počátečním stavu peněz k prvnímu dni kalendářního měsíce, o konečném stavu peněz k poslednímu dni měsíce a o všech kladných a záporných transakcích. Kladné transakce jsou všechny jednotlivé přijaté platby od zákazníků, záporné transakce jsou případné vratky a převody na vlastní bankovní účty. Měsíční výpis lze (opět podobně jako v bance) stáhnout v datovém formátu a snadno importovat do účetnictví. Odpadá tak pracné manuální účtování po jednotlivých transakcích.

Na výpise lze velmi snadno zkontrolovat, jaké poplatky byly naúčtovány u každé jednotlimé platby od zákazníka, protože jsou tyto poplatky zobrazeny přehledně na každém řádku s transakcí. Obchodník má pak naprosto jasnou informaci, kolik zaplatil platební bráně za poskytnutí služeb.

Pokyn k jednorázovému převodu tržeb na bankovní účet se zadává v horním menu administrace v položce Převod tržeb. Na stejném místě jsou vidět i všechny předchozí převody, které již obchodník zadal dříve.

Máte dotaz k ceníku Pays?

Zeptejte se nás