Co znamená NFC a historie mobilních bezkontaktních plateb

NFC neboli Near field communication, je forma mobilní bezkontaktní platby, která umožňuje obousměrnou komunikaci mezi použitými zařízeními. Je to právě tento typ technologie, který přinesl zásadní změnu na poli bezdrátové komunikace. Předchozí systémy totiž byly založeny na jednostranné komunikaci postavené na pouhém čtení bezkontaktních čipů RFID. NFC je tedy výsledkem předchozího vývoje mobilních a bezkontaktních platebních systémů.

Historie mobilních plateb

První příklad mobilních plateb se objevil v roce 1997, kdy společnost Coca-Cola představila omezený počet automatů, v nichž mohl zákazník provést mobilní nákup. Zákazník poslal textovou zprávu, aby provedl platbu. Jakmile transakce proběhla, automat vydal výrobek.

Mobilní bankovnictví se též objevilo v roce 1997 prostřednictvím banky Merita. Merita byla první banka, která přijímala textové zprávy pro provádění transakcí na bankovním účtu.

I když od první mobilní platby uběhlo více než dvacet let, je tento typ platby stále populární a u nás známý jako PREMIUM SMS, prostřednictvím kterých lze zaplatit za zboží a služby. V současné době jsou PREMIUM SMS stále více nahrazovány jinými formami platby – obvykle mobilními aplikacemi a dalšími bezkontaktními systémy, které nevyžadují odesílání nebo příjem textové zprávy. Důvodem jsou i vysoké provize operátorů u placených textových zpráv.

Historie bezkontaktních plateb

Ilustrativní kreslený obrázek pro článek o technologii NFC První forma bezkontaktní platby byl systém Speedpass, který se spustil ve stejném roce jako mobilní platby, tedy v roce 1997. Čerpací stanice Mobil nabízely bezkontaktní platební zařízení v podobě přívěšku na klíče. Zákazník pak jednoduchým mávnutím nad označeným čtvercem u čerpadla okamžitě zaplatil. Možnost bezkontaktní platby dodnes stále nabízí společnost ExxonMobil.

Cestou bezkontaktních plateb přímo u čerpadla se pak postupně začalo ubírat stále více poskytovatelů PHM. V současnosti se však už obvykle jedná o možnost platby prostřednictvím NFC aplikace v telefonu, nikoliv přívěšek. Službu platby rovnou od čerpadla u nás momentálně nabízí společnost Shell a Benzina.

Pokud se bavíme o zařízeních, které umožňují bezkontaktní platby, tak se samozřejmě nebavíme jen o chytrých telefonech. V současnosti se vedle klasických platebních karet používají pro bezkontaktní platby například i hodinky.

Zabezpečení bezkontaktních plateb

Zabezpečení bezkontaktních plateb je podobné jako u platebních karet. Pro zasílání informací o kreditní kartě a čísel PIN se používají zabezpečené kanály a šifrování. U drahých nebo opakovaných nákupů v krátkém čase je obvykle uživatel vyzván k ručnímu zadání čísla PIN. V případě placení telefonem se obvykle zadává PIN nebo probíhá FACE ID přímo v telefonu. Díky této verifikaci se karta odemkne a lze s ní pak snadno dotekem zaplatit.

NFC využití

NFC technologie vznikla díky spojení technologií mobilních a bezkontaktních plateb. NFC totiž nabízí to nejlepší z obou směrů. Chytré telefony například umožňují zákazníkovi uložit do jednoho zařízení více platebních karet a platit různými způsoby.  Díky vysoké kompatibilitě má technologie NFC nakročeno k tomu, aby se stala výchozím způsobem pro platby kdekoliv, kde může zákazník nakupovat.

Platba NFC

Které chytré telefony podporují bezkontaktní platby:

Které chytré hodinky podporují bezkontaktní platby:

Více o technologiích, platbách a konkrétních modelech si můžete přečíst v našem článku o placení hodinkami.

Rozdíl mezi NFC a Bluetooth

NFC a Bluetooth toho mohou mít na první pohled hodně společného. Existuje však několik zásadních věcí, díky kterým se od sebe odlišují.

Vzdálenost

Jedním z hlavních rozdílů je vzdálenost, ve které jsou tyto technologie schopny komunikovat. Zatímco NFC funguje ve vzdálenosti do pouhých čtyř centimetrů, Bluetooth dovede zachytit signál do deseti metrů.

Krátká vzdálenost pro fungování NFC může působit jako zdánlivá nevýhoda. Je to však krátká vzdálenost, která zaručuje větší bezpečnost použití a zabraňuje rušení na více frekventovaném místě. S tímto rušením může mít právě Bluetooth problém, když se snaží vysílat mezi dvěma zařízeními, zatímco v blízkosti se nachází několik dalších.

Rychlost propojení

Další výhodou technologie NFC je její snadné použití. Zatímco Bluetooth vyžaduje od uživatelů ruční nastavení spojení mezi chytrými telefony a trvá několik sekund, NFC se připojí automaticky během zlomku sekundy, tak rychle, že se to zdá být okamžité. Přestože uživatelé musí být blízko sebe, aby mohli technologii NFC používat, je její nastavení rychlejší a jednodušší než připojení Bluetooth.

Spotřeba energie

NFC technologie také měla oproti Bluetooth podstatně nižší spotřebu energie. Neplatí to pouze v případě, kdy má podobu pasivního nenapájeného zdroje (nálepka, štítek). Nejnovější vývoj tzv. Bluetooth low energy (BLE) je však zaměřen na nízkou spotřebu energie a spotřebovává ještě méně energie než NFC.

Závěr

Obě technologie (Bluetooth a NFC) mají své výhody a nevýhody. Jejich spojením však dáváme vzniknout novým řešením, které odpovídají dnešním potřebám uživatelů. NFC už dnes například dovede využít delšího dosahu Bluetooth, který je obvykle vhodnější pro datový přenos a komunikaci. NFC dovede rychle propojit dvě zařízení a poté přepnout signál na Bluetooth. Propojená zařízení se tak mohou vzdálit, aniž by došlo k přerušení spojení. Další rozvoj těchto technologií by měl pak postupně rozšiřovat jejich využití v oblasti přenosu dat.  


< předchozí článek - další článek >

Hledáte platební bránu, která umí dodat terminály i aplikaci pro příjem bezkontaktních plateb?

Kontaktujte nás